Izdanje
Visualni identitet
Autor(i) vizualnog identiteta: Rafaela Dražić