Izdanje

27 crtica o mome tati

Mike Hoolboom 27 Thoughts About My Dad, CA, 2019, 26', DCP

Kroz 27 vinjeta Mike Hoolboom bavi se sjećanjima na svoga oca, koji je umro u lipnju 2017. Iz obiteljskih filmova, slučajnih snimaka i found footagea izranja portret srdačnog očinskog duha, progonjenog ratom koji je njegova vlastita oca poslao u koncentracijski logor, a njega potaknuo da se preseli u Kanadu.

Sub 28/9 Kino SC 18:00
  • Sandovalov metak Jean-Jacques Martinod La bala de Sandoval, EC, 2019, 17', DCP
  • Prazni sati Mate Ugrin DE, HR, 2019, 11', DCP
  • Uspomena Miriam Gossing, Lina Sieckmann Souvenir, DE, NL, 2019, 21', DCP