Izdanje

Abid

Pramod Pati IN, 1972, 5', SD video

„Za razliku od animacije u crtanom filmu, koja se postiže nizom fotografiranih crteža u brzome pokretu, tijekom piksilacije pokretni objekt fotografira se sličicu po sličicu, a dojam gibanja stvara se vještom montažom. Ovako dobiven pokret po svojoj je prirodi hitar, energičan i nepredvidljiv, baš kao i pokret pop-arta.“ Pramod Pati

Ned 29/9 Kino SC 16:00