Izdanje

Apiyemiyekî?

Ana Vaz BR, FR, PT, NL, 2019, 27', DCP
Grand Prix

​Arhiva crteža naroda Waimiri-Atroari nastalih u vrijeme njihova prvog doticaja s pismenošću tvori kolektivno vizualno sjećanje na temelju njihova procesa učenja, perspektive i teritorija, dokumentirajući njihov susret s „civiliziranim čovjekom“.

Pet 25/9 Kino SC 18:00