Izdanje

Crvenoj, boji žarene zemlje

Nika Pećarina Croatia, 2022, 19', DCP

Crvenoj, boji žarene zemlje eksperimentalna je, ontološki orijentirana refleksija o naravi i narativu tvarne prirode koja preispituje međuodnos krajolika, keramičkog predmeta i osjetila. Poema susreće lončarstvo susreće termografiju susreće pretvorbu tvari. 

 

Pet 23/9 Kino Kinoteka 20:00