Izdanje

Hrvatski film 2022.

Crvenoj, boji žarene zemlje, Nika Pećarina, 19', DCP, HR, 2022
Ispod, Neven Dužanec, 8', DCP, HR, 2022
Mjesta koja ćemo disati, Davor Sanvincenti, 22', DCP, HR, 2022
MIMESIS/F12, Katarina Kocijan, 11', DCP, HR, 2022
Sakupljači, Mia Martinović, 10', DCP, HR, 2022
Null Cone, Vladislav Knežević, 9', DCP, HR, 2022

 

Foto: Sakupljači, Mia Martinović

Sri 28/9 Art-kino Croatia 18:00