Izdanje

Sveobuhvatna teorija

Rui Hu 全面理论, China, 2021, 8', DCP

Sveobuhvatna teorija je konceptualna 3D simulirana animacija koja se zasniva na pitanju kako na nekoliko jezika riječ 'trag' označava informaciju koja može dovesti do daljnjeg otkrića, a izvorno se odnosila na linije ili konce. Dodatno inspirirana pojmovima iz kvantne fizike i kozmologije, Sveobuhvatna teorija koristi se linearnom formom za istraživanje dualnosti povezanosti i ograničenja, kaosa i reda te paralelne isprepletenosti. Osim toga, knjižnica, koja predstavlja zbirku i organizaciju ljudskog znanja, služi kao mjesto koje čuva kombinaciju i napetost između knjiga, globusa, svjetla, stepeništa, lanaca i spomenika Uspavanoj Arijadni, čime se ukazuje na čin kretanja kroz mrežu informacija.

Pet 23/9 Kino Kinoteka 18:00