Prijavite svoj film do 31. svibnja i budite društveni!

Za dva tjedna isječe rok za prijavu filmova za natjecateljski program 12. Festivala 25 FPS, koji dvanaest godina promovira inovativna istraživanja u filmskom jeziku i pripovijedanju i samom mediju. 

Festival je otvoren za filmove koji nastaju na granicama rodova i žanrova te šire razumijevanje filma kao umjetnosti. Otvoren je za izražajne autorske koncepte, tematske, idejne i estetske iskorake te radove koji nastavljaju tradiciju avangardnog i eksperimentalnog filma.

Prijavnica i pravilnik

Natjecateljski program objavit će se 15. kolovoza, a dotad budite društveni i javno i privatno, pratite nas na društvenim mrežama i volite film!