Izdanje

Kako izvana tako i iznutra

Manuela De Laborde US, MX, UK, 2016, 24', 16 mm
Grand Prix

Kako izvana tako i iznutra kontemplativan je film, rezultat konceptualnih ideja i promišljanja radnje odlaska u kino, kao i doživljaja koji osobito nudi autorski rad na filmu. Vizual ovog filma dokumentira skulpture-rekvizite, nastali i zamišljeni kao alati, koji će stvoriti vidna polja, kojima će se kasnije manipulirati u hibridnom radnom procesu. Njihova materijalnost odnosi se na materijalnost filma, a njihove forme razmatraju infrastrukturu kina (tamu, sličicu i tišinu).

Sub 1/10 Kino SC 18:00