Izdanje

Lomljenje Miesa

Claudia Larcher Collapsing Mies, AT, 2020, 7', DCP

Njemačko-američki arhitekt Mies van der Rohe ubraja se među najvažnije predstavnike klasičnog modernizma. Njegove odvažne građevine od stakla i čelika poput Nove galerije u Berlinu trajno su izmijenile svijet arhitekture. U svom radu Lomljenje Miesa umjetnica Claudia Larcher animira fotografije radova ovog utjecajnog arhitekta. Vertikalne strukture mreže i okvira na crnoj pozadini polagano ulaze u vidno polje. Paleta boja i oblika krajnje je reducirana, vizualni naglasci dolaze od sivog, plavog i smeđeg mramora. Slike se postojano vrte oko središnje osi i postaju sve brojnije. Minimalistički elektronički soundtrack Alexandera J. Eberharda sve snažnije plovi u savršenom sinkronicitetu sa slikama. (Norbert Pfaffenbichler)

Sub 26/9 Kino SC 18:00