Izdanje

Napjevi

Nathaniel Dorsky Canticles , US, 2019, 15', 16 mm

​Čudnovata jesen u praznom svijetu, film o kasnoj jeseni i prisutnosti duhova. (N. D.)

Ned 27/9 Kino SC 18:00