Povratak Žiri predstavlja 2: Kim Knowles: Refleksije o materijalnom filmu

Slajdovi

Annabel Nicolson Slides, UK, 1970, 11', 16 mm

Od vlastitih, već postojećih materijala u printeru sam napravila kontinuiran niz taktilnih filmova. 35 mm dijapozitivi, osvijetljeni film, prošiveni film, izrezan na fragmente od 8 mm i 16 mm, koji su zatim provučeni kroz kontaktni printer, neposredno i intuitivno kontrolirani. Filmovi stvaraju vlastitu fluktuirajuću boju i oblike kojima dovode u pitanje pasivno korištenje „filmom kao sredstvom“. Pojavljivanje perforacija, rubova okvira i sl. nema toliko veze sa strukturalističkim konceptom koliko s kreativnom, plastičnom reakcijom na ono što se nalazi u okolini.

Sub 28/9 Kino SC 16:00
  • Fitilji Carolee Schneemann Fuses, SAD, 1964-1967, 25', 16 mm
  • Uklonjena Naomi Uman Removed, SAD, 1999, 7', 16 mm
  • Kamenolom Greta Snider Quarry Movie, SAD, 1999, 10', 16 mm
  • Scena 32 Shambhavi Kaul Scene 32, US, IN, 2009, 5', HD video
  • Elli Esther Urlus NL, 2015/2016, 8', 16 mm
  • Athyrium filix-femina Kelly Egan CA, 2016, 5', 35 mm
  • Ni/je dio Vicky Smith Not (a) part, UK, 2019, 6', 16 mm
  • Dani cvatnje Louise Bourque Jeurs en fleurs, FR, 2003, 5', 35 mm