Izdanje

sfaĩra 1985-1895

Ivan Ladislav Galeta HR, 1971-1984, 10', 35 mm

sfaĩra 1985-1895 (1971/1984) je u hrvatskom kontekstu epohalni eksperimentalni filmski rad. Film je posvećen sjećanju na Odiseju u svemiru 2001. Kao što u Clarkeovu i Kubrickovu ostvarenju nailazimo na monolit, predmet beskrajne nedokučivosti i udivljenja smrtnika, za stvaratelja ovoga filma čuvena Kožarićeva kugla postaje ironijskim surogatom mističnoga monolita. Oblik kugle, sfere, pokazuje se još jednim opsesivnim motivom Galetina autorskog univerzuma. Ljudi prolaze pored kugle, snimljeni iz različitih kutova skrivenom kamerom u transformiranoj pojavnosti pretapanja, preklapanja snimki i višestrukih ekspozicija. Kugla je tu kao slobodno lebdeći geometrijski oblik bez čvrsta uporišta. Iako ima postolje, ona bježi iz njega neobuzdanim otporom gravitaciji. U naknadnoj intervenciji na snimljenom filmu Galeta upotrebljava već spomenutu osebujnu tehniku filmskoga palimpsesta kako bi očuvao, odnosno restaurirao, stari film, ali i stvorio novo djelo s posve navlastitim značenjem. Palimpsest — kao izvorno slikarska tehnika struganja starog umjetničkog materijala kako bi se na njega nanio novi sloj boja i likova, sadržaja i značenja — tako postaje jednim od najvažnijih obilježja Galetina autorskog postupka. Posveta Platonu i Pitagori pokazuje autorovu metafizičku osviještenost i želju da rad postavi u dublji, filozofski kontekst. (Marijan Krivak)

Čet 25/9 Kino SC 18:00